Cập nhật pháp lý
 • Bản tin pháp luật tháng 8/2017

  Tại Phần I của Bản Tin Pháp Luật kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết của Luật sư Lê Trọng Thêm và Luật sư Hồ Thị Trâm với tiêu đề: “Phạt xe thế chấp ngân hàng- Có cần thêm giấy chứng nhận sở hữu ô tô?”. Trong bài báo này, các tác giả đưa ra một phân tích khách quan...

 • Bản Tin Pháp Luật Tháng 9/2017

  Tại Phần I của Bản Tin Pháp Luật kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết của Luật sư Lê Quang Vy và Trợ lý Nguyễn Thị Hằng với tiêu đề: “Ca sỹ có được đồng thời là nhà sản xuất Album của mình?”. Trong bài viết này, các tác giả đã trình bày những sự bất cập...

 • Bản Tin Pháp Luật Tháng 04/2016

  Tại Phần I của Bản Tin Pháp Luật kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết của Luật sư Phạm Thị Hải Yến và Cô Nguyễn Thị Hồng Hiên với tiêu đề “Thủ tục đầu tư - càng sửa càng rối” được đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn...

 • Bản Tin Pháp Luật Tháng 05/2017

  Tại Phần I của Bản Tin Pháp Luật kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết của Luật sư Lê Quang Vy & Luật sư Lê Trọng Thêm với tiêu đề: “Bỏ “phúc khảo” các chương trình biểu diễn nghệ thuật có bán vé thu tiền - Lợi nhiều bên”. Trong bài viết này, các tác giả đã phân tích ....

 • Bản Tin Pháp Luật Tháng 3/2017

  Tại Phần I của Bản Tin Pháp Luật  kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết của Luật sư Nguyễn Vân Quỳnh với tiêu đề “Giao dịch liên kết và những thay đổi quan trọng". Trong bài viết này, tác giả đã chỉ ra những sự thay đổi quan trọng…

 • Bản Tin Pháp Luật Tháng 6/2017

  Tại Phần I của Bản Tin Pháp Luật kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết của Luật sư Lê Quang Vy và Luật sư Lê Trọng Thêm với tiêu đề: “Quyền tác giả âm nhạc thời @”. Trong bài viết này, các tác giả đề cập đến xu hướng phát triển nhanh chóng của thời đại công nghệ số...

 • Bản Tin Pháp Luật Tháng 7/2017

  Tại Phần I của Bản Tin Pháp Luật kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết của Luật sư Thành viên Lê Quang Vy và Trợ lý luật sư Nguyễn Thị Hằng với tiêu đề: “Cần không giấy phép đi thi người đẹp quốc tế?”. Trong bài viết này, các tác giả đã trình bày về sự bất hợp lý của quy định phải có giấy phép dự thi do cơ quan có thẩm quyền cấp thì các người đẹp, người mẫu Việt Nam...

 • Bản Tin Pháp Luật Tháng 04/2017

  Tại Phần I của Bản Tin Pháp Luật kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết của Luật sư Phạm Thị Hải Yến với tiêu đề: “Ngành kế toán: từ cam kết WTO đến luật nội”. Trong bài viết này, tác giả đã phân tích...

 • Bản Tin Pháp Luật Tháng 06/2016

  Tại Phần I của Bản Tin Pháp Luật kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết của Luật sư Trần Thanh Tùng và Luật sư Võ Đình Đức với tiêu đề “Cuộc chiến tiếp theo của doanh nghiệp Việt” được đăng trên Thời báo kinh tế Sài Gòn ngày 12/5/2016...

 • Bản Tin Pháp Luật Tháng 1/2017

  Tại Phần I của Bản Tin Pháp Luật  kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết của Luật sư Lê Quang Vy và Luật sư Lê Trọng Thêm với tiêu đề “Nghệ sĩ hải ngoại biểu diễn ở quê nhà nhưng chưa được pháp luật đối xử bình đẳng". Trong bài viết này, các tác giả đã nêu...