Lưu ý pháp lý
 • Thông báo pháp luật tháng 3/2014

  Như bạn đã biết, Bộ Luật Lao động mới của Việt Nam đã có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2013 và từ đó đến nay đã có nhiều Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã được ban hành để hướng dẫn việc thực hiện Bộ Luật Lao động mới...

 • Thông báo pháp luật 2016

  Như thường lệ hàng năm, xin vui lòng tham khảo Niên Giám Luật Lao Động 2016 của Phuoc & Partners bản tiếng Anh và tiếng Việt, bao gồm các yêu cầu tuân thủ định kỳ của pháp luật lao động đã được quy định...

 • Thông báo pháp luật 2017

  Như thường lệ hàng năm, chúng tôi xin được gửi Niên giám Lao động 2017 (tiếng Anh và tiếng Việt) để Quý Khách hàng tham khảo. Quý Khách hàng có thể rà soát lại, đối chiếu và chuẩn bị các báo cáo định kỳ...

 • Thông báo pháp luật tháng 1/2014

  Chính phủ vừa mới ban hành quy định mới về thanh toán không dùng tiền mặt trong một số giao dịch cụ thể theo Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2013 mà có hiệu lực thi hành chính thức từ ngày 01 tháng 3 năm 2014 (“Nghị định 222”)...

 • Thông báo pháp luật tháng 5/2013

  Nhằm hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động 2012 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2013, vừa qua chính phủ đã ban hành một loạt các Nghị định hướng dẫn các nội dung chính của Bộ luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013...

 • Thông báo pháp luật 2015

  Năm 2014 sẽ sớm kết thúc. Đây chính là khoảng thời gian để Quý Khách hàng rà soát các yêu cầu về tuân thủ trong năm 2014 và 2015,...

 • Bản Tin Cập Nhật Pháp Luật 7/2010

  Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thay thế cho Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 trước đây...

 • Thông báo pháp luật 08/2011

  Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/03/2011 quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (sau đây gọi chung là “doanh nghiệp”) được cấp...